Prisene er gjeldene ut juni 2022. Priser fra 1.7.2022 finner du her. 

 Nettleie (NNL) - Priser for næringskunder*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (september-april)   19,63   15,70   øre/kWh 
 Energiledd sommer (mai-august)   16,45   13,16   øre/kWh 
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fast beløp per mnd   350,00   280,00   kr/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift (januar-mars)   11,14   8,91   øre/kWh 
 Forbruksavgift (april-desember)   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25   1,00   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)   1000,00   800,00   kr/år 

*Prisen gjelder for anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. 

 Manuell strømmåler
             
 Ekstrakostnad for manuell strømmåler   Inkl.mva   Ekskl. mva     
For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand   156,25   125,00   kr/mnd 
             

 

 Nettleie (NK1/NKR1) - Effekttariff for næringskunder lavspent*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (september-april)   5,00   4,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (mai-august)   2,50   2,00   øre/kWh 
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fast beløp per mnd   1250,00   1000,00   kr/mnd 
 Effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Effekttrinn 0-200 kW   60,94   48,75   kr/kW/mnd 
 Effekttrinn > 200 kW   53,44   42,75   kr/kW/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift (januar-mars)   11,14   8,91   øre/kWh 
 Forbruksavgift (april-desember)   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Privat)   1,25   1,00   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)   1000,00   800,00   kr/år 
Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.   35,00   28,00   kr/kVar/mnd

*Prisen gjelder for anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.

 Nettleie (NNH1/NNHR) - Effekttariff for næringskunder høypent*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (september-april)   3,50   2,80   øre/kWh 
 Energiledd sommer (mai-august)   1,75   1,40   øre/kWh 
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fast beløp per mnd   1875,00   1500,00   kr/mnd 
 Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Effekt   44,63   35,70   kr/kW/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift (januar-mars)   11,14   8,91   øre/kWh 
 Forbruksavgift (april-desember)   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)   1000,00   800,00   kr/år 
Reaktiv effekt   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Alle kunder med effekttariff (NNH1) skal i    tillegg avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis  cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes  med foregående måneds høyest registrerte  times effekt.   18,75   15,00   kr/kVar/mnd

*Prisen gjelder for anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nett-selskapet. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.

 

Nettleie for anlegg uten måling (NSUM)*
             
 Energiledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Energiledd vinter (november-mars)   5,00   4,00   øre/kWh 
 Energiledd sommer (april-oktober)   2,50   2,00   øre/kWh 
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fastbeløp per måned   87,50   70,00   kr/mnd 
 Effektledd   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Effekt   60,94   48,75   kr/kW/mnd 
 Offentlige avgifter   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Forbruksavgift (januar-mars)   11,14   8,91   øre/kWh 
 Forbruksavgift (april-desember)   19,26   15,41   øre/kWh 
 Avgift Energifondet (Næring)   1000,00   800,00   kr/år 

*Priser for anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper. I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W.

Gebyr ved manglende betaling
             
 Oppmøtegebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Kan pålegges ved en varslet, rettmessig   stenging som ikke blir gjennomført etter   særskilt avtale med kunden   875,00   700,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.   2787,50   2230,00   kr 
 Påsettingsgebyr   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS   måler som kan åpnes automatisk.   875,00   700,00   kr 

 

Innmatingstariff (ND1)*
             
 Energiledd            
Områdepris for avregningsperiode (øre/kWh)
X
Marginaltapssats (%) (Punktvis beregnet)
          øre/kWh
 Fastbeløp   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Fast godtgjørelse per kWh   1,79   1,43   øre/kWh

 *Gjelder anlegg som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett.

Generell informasjon:

  • Tariffer kan endres med 14 dagers varsel.
  • Opplysninger om beregningsgrunnlag og -prinsipper kan gis på forespørsel.
  • Norges vassdrags og energidirektorat (NVE-RME) er klageinstans ved tvistespørsmål i saker vedrørende nettleie.

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer.  Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.