Energitariff:

Nettleietariff for næringskunder (NNL)

For anlegg med hovedsikringer til og med 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
280,-
15,70
13,16

Nettleietariff for næringskunder (NNLB)

Byggestrømskasser (NNLB)
Fastbeløp
(kr/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
180,-
15,70
13,16

Ekstrakostnad for manuell strømmåler

For kunder uten AMS-måler med automatisk innhenting av målerstand. Kr 1500,- årlig.
Fastbeløp
(kr/mnd)
125,-

 

Effekttariffer:

Nettleietariff for næringskunder – Lavspent (NK1/NKR1)

For anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekttrinn
(kW)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai- august)
1000,-
0-200
48,75
4,00
2,00
1000,-
> 200
42,75
4,00
2,00

Reaktiv effekt

Alle kunder med effekttariff (NK1) skal i tillegg avregnes for reaktiv effekt (NKR1) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.
Effekt
(kr/kVAr/mnd)
Reaktiv effekt
28,-

 

Nettleietariff for næringskunder – Høyspent (NNH1/NNHR)

For anlegg der kunden selv eier høyspentanlegget og har egen tilknytningsavtale med nett-selskapet. For anlegg som avregnes på denne måten installeres måleutstyr med automatisk avlesning.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai- august)
1500,-
35,70
2,80
1,40

Reaktiv effekt

Alle kunder som har effekttariff (NNH1) skal også avregnes for reaktiv effekt (NNHR) hvis cos φ er lavere enn 0,9. Effekten avregnes med foregående måneds høyest registrerte times effekt.
Effekt
(kr/kVAr/mnd)
Reaktiv effekt
15,-

 

Spesialtariffer:

Nettleietariff for anlegg uten måling (NSUM)

Anlegg med fast og forutsigbart forbruk kan tilknyttes uten måler. Installert effekt kan ikke overstige 100 W og det skal være avtalt minimum brukstid for anlegget. Skatteetaten har fastsatt standard brukstid for aktuelle anleggstyper.
Fastbeløp
(kr/mnd)

Effekt
(kr/kW/mnd)

Energi (øre/kWh)
Vinter (september-april)
Energi (øre/kWh)
Sommer (mai-august)
70,-
48,75
4,00
2,00

I særskilte tilfeller gis det tillatelse til installert effekt opp til 500 W. Nærmere dokumentasjon av installasjonen må foreligge.

 

Innmatingstariff (NDI1)

For anlegg som leverer strøm inn i nettselskapets distribusjonsnett.
Fastbeløp (øre/kWh)
Energi (øre/kWh)

1,35
Områdepris for avregningsperiode (øre/kWh)
X
Marginaltapssats (%) (Punktvis beregnet)

 

Gebyrer ved manglende betaling

Pris (kr)
Oppmøtegebyr
Kan pålegges ved en varslet, rettmessig stenging som ikke blir gjennomført etter særskilt avtale med kunden.
 

700,-
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid.
 
2230,-
Påsettingsgebyr
Ved gjenåpning av anlegg på dagtid −AMS måler som kan åpnes automatisk.
 
700,-