Kunder med anlegg med hovedsikringer større enn 160 A ved 230 V eller 100 A ved 400 V kan inngå avtale om fleksibelt forbruk.

 

Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg tilknyttet i lavspent distribusjonsnett med tariff NK)
             
 Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt vinter (oktober-mars)   78,06   62,45   kr/kW/mnd 
 Aktiv effekt sommer (april-september)    57,23   45,78   kr/kW/mnd 
 Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (oktober-mars)   23,43   18,74   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-september)   17,16   13,73   kr/kW/mnd 
 Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (oktober-mars)   50,74   40,59   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-september)   37,20   29,76   kr/kW/mnd 
Rabatt for fleksibelt forbruk
 (Gjelder anlegg  tilknyttet i høyspent distribusjonsnett med tariff NNH)
             
 Effektledd - ordinær pris   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Aktiv effekt vinter (oktober-mars)   57,16   45,73   kr/kW/mnd 
 Aktiv effekt sommer (april-september)    41,90   33,52   kr/kW/mnd 
 Fast rabatt i hht utkoblingsavtale   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (oktober-mars)   17,15   13,72   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-september)   12,58   10,06   kr/kW/mnd 
 Rabatt ved utkobling iverksatt av Lede   Inkl. mva    Ekskl. mva     
 Vinter (oktober-mars)   37,15   29,72   kr/kW/mnd 
 Sommer (april-september)   27,24   21,79   kr/kW/mnd 

* Gjelder fra inngåelse av avtale om fleksibelt forbruk. Rabatten inngår uavhengig av om det foretas utkoblinger eller ikke. Nettleiens effektdel avregnes etter registrerte maksimal effekt per måned målt per time. 

** Gjelder i 12 mnd etter utkobling. Etter en aktivert utkobling vil rabatten gjelde fra aktuell måned + 11 måneder. 

Generelle vilkår

  • Kunden må selv bekoste og ivareta utstyr og stille personell for varsling og fysisk utkobling enten automatisk eller manuelt
  • Kunden er til enhver tid ansvarlig for at meldinger fra nettselskapet kan mottas og at anlegget kan kobles ut
  • Det er et absolutt krav at det ikke registreres forbruk på anlegget når utkobling er iverksatt
  • Det vil under spesielle omstendigheter kunne gis tillatelse til at utkoblingsavtalen fravikes. Dette gjelder for eksempel omfattende vedlikeholdsarbeider/ombygging av oljefyrte kjeler. Kunde er ansvarlig for å varsle nettselskapet minimum 14 dager før arbeid starter. Kunde skal kontrollere at bekreftelse på denne henvendelsen er gitt fra nettselskapet
  • Det er kundens ansvar å kontrollere at anlegget blir innkoblet igjen etter en utkobling. Hvis feil oppstår må nettselskapet varsles snarest mulig. Konsekvenser av slike feil, som medfører at kunden blir frakoblet i en lengre tidsperiode enn avtalen tilsier, vil ikke medføre erstatningsansvar for nettselskapet som følge av for lang utkoblingstid
  • Avtale om fleksibelt forbruk skal inngås skriftlig og vil gjelde fra den dato avtalen er signert av begge parter
  • Forespørsel om avtale om fleksibelt forbruk kan sendes til kundeservice@lede.no

Det tas forbehold om trykkfeil, endringer i offentlige avgifter og prisendringer. Prisene i denne oversikten er avrundet til 2 desimaler.