Hvorfor består nettleien av et fast og et variabelt beløp?