DLE jobber hver dag for å forhindre brann og strømgjennomgang forårsaket av forårsaket av elektrisk anlegg eller elektrisk utstyr. Her kan du enkelt melde fra om bekymringsverdige forhold:

TIPS OSS

Eksempler på forhold vi ønsker tips om:

  • Bruk av skjøteledning til elbillading eller elektrisk utstyr som er fast montert
  • Arbeid knyttet til elektriske anlegg som utføres av ikke fagpersoner
  • Arbeid knyttet til elektriske anlegg som utføres av virksomheter som ikke er autorisert
  • Bruksendring av bygg (eks. lagerbygg til bilverksted, bolig til barnehage, butikklokale til forsamlingslokale, etc)
  • Generell feil bruk av elektrisk utstyr