Klikk her for å melde fra om feil, skade eller farlige forhold i strømnettet.

Vil du sende en klage på noe relatert til ditt kundeforhold hos Lede kan du gjøre det på Min side.

For at Lede skal operere i tråd med egne verdier og retningslinjer, er vi avhengige av at ansatte sier fra når noe ikke er som det skal. 
Informasjon om kritikkverdige forhold gjør at vi kan forbedre oss. Det er viktig både for selskapet og for samfunnet vi er en del av. 

Lede skal ha en lav terskel for varsling. Alle ansatte og innleide arbeidstakere som har grunn til å tro at det foreligger kritikkverdige forhold i virksomheten, oppfordres til å varsle om dette. Det er lagt til rette for varsling fra tredjepart.

I Lede har vi flere alternativer for at ansatte skal kunne varsle. Dette er nærmere beskrevet i Ledes varslingsplakat. (PDF, 34KB)
Vi behandler også varsler fra eksterne personer som jobber for eller med Lede. 

I utgangspunktet bør det varsles internt til nærmeste leder, eventuelt til HR, verneombud, tillitsvalgte, konsernjuridisk seksjon eller konsernledelsen. 
Det kan også varsles til konsernets varslingsansvarlig Konserndirektør for HR, HMS og FM via trustcom@skagerakenergi.no

For å imøtekomme tredjeparter og egne ansattes behov for anonymitet og konfidensialitet ved varsling, kan kritikkverdige forhold rapporteres gjennom

LEDES EKSTERNE VARSLINGSKANAL

Innrapporteringen gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, advokatfirmaet PricewaterhouseCooper (PwC).