Den aktuelle ledningen er på 6,2 km og er en tremastledning fra 1973 som forsyner blant annet Revetal, Sundbyfoss, Haslestad og Hvittingfoss med strøm.  Ved å fornye forbindelsen reduseres sannsynligheten for fremtidige havarier og gir en sikrere strømforsyning i området. 

Når ledningen oppgraderes vil tremastene erstattes med nye master av kompositt, aliminium eller stål.  Et evnt endelig vedtak om igangsetting av prosjektet vil først komme etter at NVE har gitt konsesjon.