Den aktuelle ledningen er på 6,2 km og er en tremastledning fra 1973 som forsyner blant annet Revetal, Sundbyfoss, Haslestad og Hvittingfoss med strøm.  Ved å fornye forbindelsen reduseres sannsynligheten for fremtidige havarier og gir en sikrere strømforsyning i området. 

Når ledningen oppgraderes vil tremastene erstattes med nye master av kompositt, aluminium eller stål.  Et eventuelt vedtak om igangsetting av prosjektet vil først komme etter at NVE har gitt konsesjon.