Tidligere var det bare antall kilowattimer som påvirket nettleien din. Nå får du større mulighet til å påvirke regningen. Fra 1. januar 2022 vil nettleien for kunder med et forbruk under 100 000 kW bestå av to deler:  

  • Kapasitetsleddet – et beløp per måned etter hvor mye strøm du bruker samtidig 
  • Energileddet – et beløp per kilowattime, avhengig av når på døgnet du bruker strømmen 

Kapasitetsleddet bestemmes av den timen du brukte mest strøm samtidig i den foregående måneden. Dersom du jevner ut strømforbruket gjennom døgnet, får du et lavere kapasitetsledd enn om du bruker mye strøm på én gang. For eksempel vil det lønne seg å ikke vaske klær, lage middag og lade elbil samtidig. Elbilen kan du med fordel lade om natten. 

Energileddet bestemmes av hvor mye strøm du bruker totalt (antall kilowattimer), og når du bruker strømmen. Du betaler mindre per kilowattime om natten enn om dagen. I tillegg er det lavere energiledd i sommerhalvåret enn om vinteren når strømnettet er mer belastet. 

Den nye nettleien påvirker ikke nettselskapests inntekter – de bestemmes av myndighetene. Den nye modellen gir deg derimot mulighet til å spare penger ved å bruke strømmen smartere.