Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være på lag med en grønn framtid?

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens strømnett. Til vår avdeling i Hjartdal søker vi nå:

Energimontører

 

Vi ser etter deg som har en aktiv interesse for drifts- og vedlikeholdsoppgaver. Du har god forståelse for HMS, en positiv serviceinnstilling og ønsker å bidra forsyningssikkerheten i et strømnett i stadig endring.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Vedlikehold, drift, re- og nyinvesteringsoppgaver i Ledes nettstasjoner, sekundærstasjoner med tilhørende kontrollanlegg på alle spenningsnivåer
 • Utføre alle typer installasjoner og arbeider i Ledes kabel- og ledningsnett på alle spenningsnivåer opp til 132 kV
 • Være anleggsleder i arbeidsoppdrag
 • Ivareta funksjonen som Leder for Sikkerhet (LFS) og Ansvarlig for arbeid (AFA) i arbeidsoppdrag
 • Oppgaver knyttet til vedlikehold, drift, re- og nyinvesteringer i fibernett
 • Delta i Ledes vaktordning
 • Være pådriver i det daglige HMS arbeidet og påse at instrukser og prosedyrer blir fulgt

Din profil:

 • Fagbrev som Energimontør. Eventuelt fagbrev som elektriker med ønske om å avlegge fagprøve som energimontør
 • Tydelig og aktiv interesse for god ivaretagelse av HMS
 • Grunnleggende kunnskap og interesse for bruk av IKT-verktøy
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst med stor arbeidskapasitet
 • Strukturert og selvstendig med gode samarbeidsevner
 • Initiativrik og selvgående med en strukturert arbeidsform

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø hvor vi har fokus på samarbeid og lagutvikling
 • Konkurransedyktige betingelser og gode fleksibilitets- og velferdsordninger

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer arbeider vi aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Stillingen har direkte oppmøte og utelunsj.

Lurer du på noe?

Kontakt Avdelingsleder Oddgeir Kasin
tlf.: 959 39 952 eller på e-post: oddgeir.kasin@skagerakenergi.

Søknadsfrist 14. august 2022


Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.