Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og styrke forsyningssikkerheten i
et strømnett i stadig endring?

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 207 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Anleggsporteføljen består blant annet av 60 transformatorstasjoner og 7000 nettstasjoner. Selskapet er på vei inn i en periode med rekordhøyt investeringsnivå, med flere samtidige prosjekter. For å ivareta sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet ønsker vi å styrke vår kapasitet og kompetanse innen kontroll og masterkjøring av planer for interne og eksterne planleggere og andre dokumentasjonsoppdrag. Vi søker derfor en strukturert og innovativ ressurs til stillingen som:

Fagingeniør Nettdokumentasjon

 

Vi ønsker oss deg som har kjennskap til relevante dataverktøy og applikasjoner, er systematisk og ansvarlig, og som vil bidra til å finne gode løsninger på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Effektivisere dokumentasjon av endringer i nettinformasjonssystemet
 • Bidra til å holde nettinformasjonssystemet oppdatert
 • Delta i vaktordning for masterkjøring, SLD-endring og andre dokumentasjonsoppdrag
 • Lede og/eller delta i prosjekter for å forbedre kvaliteten i nettinformasjonssystemet
 • Utvikle dokumentasjonsflyten fra et avvik oppdages til avviket er lukket i Nettinformasjonssystemet
 • Bidra til utvikling og opplæring på tvers av avdelinger og team
 • Forbedringsarbeid i kundesystemet knyttet til installasjons- og anleggsadresse og installasjons sammensetning
 • Være pådriver i det daglige for at HMS kravene i Lede blir etterlevd

Din profil:

 • Ingeniørutdanning innen Elkraft / IKT / Industriell IT. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Teoretisk og praktisk kjennskap til distribusjons- og regionalnett vil være en fordel
 • Kjennskap til faglige dataverktøy og relevante applikasjoner/programvare, herunder databaser, skyløsninger, maskinlæring og relevante APIer
 • Erfaring fra dokumentasjonsarbeid med fokus på kontinuerlig forbedring, og god informasjons- og systemforståelse
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, med god evne til kommunikasjon og samhandling
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være Porsgrunn eller Tønsberg.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Teamleder Nettdokumentasjon Bjørn Davidsen tlf: 906 41 675,
eller på e-post: bjorn.davidsen@lede.no.

Søknadsfrist 22. desember 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.