Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og styrke forsyningssikkerheten i

et strømnett i stadig endring?

 

Norge har som mål å redusere utslippet av klimagasser med 50 prosent innen 2030. Utvikling av strømnettet er helt nødvendig for å lykkes med dette.  Når transportsektoren skal elektrifiseres og industrien skal avkarboniseres, vil strømforbruket i regionen øke kraftig og vi trenger et sterkere strømnett med nok kapasitet til å lede strømmen dit den skal brukes.

Lede AS drifter og utvikler strømnettet i Vestfold og Telemark. Vi leverer stabil strømforsyning til nesten 200 000 kunder i dag.  Med den forventede økningen i strømforbruk kombinert med et aldrende strømnett som gradvis må skiftes ut, blir det ekstra viktig å legge gode planer for hvordan nettet skal utvikles videre. Vi har et av landets sterkeste fagmiljøer innenfor nettplanlegging og nettanalyser, men på grunn av økning i oppgavemengde trenger vi nå flere kloke hoder og søker etter:

KRAFTSYSTEMANALYTIKER / NETTPLANLEGGER


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

  • Overvåke samfunnsutviklingen og forstå hvordan driverne i samfunnet påvirker behovet for strøm fremover 
  • Utføre teknisk-økonomiske analyser for å finne anbefalte planer og tiltak (nettanleggsprosjekter)- for å møte den utviklingen vi ser i samfunnet og for håndtere konkrete kundehenvendelser (nye store uttak)
  • Geografisk områdeansvar for helhetlig nettutvikling innen distribusjonsnett og regionalnett.
  • Samarbeid andre fagmiljøer internt i Lede og med andre nettselskap, Statnett, industrikunder og andre aktører i vårt område
  • Tidligfase prosjektoppfølging, deriblant risikostyring og økonomisk oppfølging i utredningsfasen.
  • Øvrige oppgaver i avdelingen


Din profil:
Vi søker en strukturert og analytisk Sivilingeniør/Master med elkraftkompetanse som evner å se helheten i våre prosjekter. Du har solid erfaring fra teknisk-økonomiske utredninger og elkrafttekniske analyser, samt at du har god økonomi- og prosjektforståelse. Du samarbeider godt med andre, men du trives også med selvstendig fordypning og analyse. Du kommuniserer godt både skriftlig og muntlig på norsk og kan identifisere deg med våre kjerneverdier: Kompetent, Ansvarlig og Nyskapende.

Om du har erfaring fra tilsvarende oppgaver, vil også relevant utdannelse på bachelornivå kunne være en god bakgrunn.

Lede AS tilbyr en spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø, med sosiale arenaer også utenfor arbeidstid. Det er konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger i Lede. Avdelingen holder til i Porsgrunn, men noe arbeid fra kontor i Tønsberg eller hjemmefra vil være mulig. 


Innkomne søknader vil bli behandlet fortløpende.
For mer informasjon om stillingen kontakt Skagerak Consulting ved Erik Aasmundtveit tlf. 414 31 938 eller Cathrine Svendsen tlf. 926 06 610

Skagerak Consulting AS er et unikt, tverrfaglig rådgivningsmiljø. Vi jobber med å utvikle mennesker og organisasjoner for å skape varige forbedringer og verdier i offentlige og private virksomheter. Vårt arbeid er basert på en kombinasjon av dokumentert metodikk, praktisk erfaring og en god porsjon sunn fornuft.

Les mer om Skagerak Consulting AS her: www.skc.no

For å unngå bedrageriforsøk vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.