Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og styrke forsyningssikkerheten i
et strømnett i stadig endring?

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 207 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Anleggsporteføljen består blant annet av 60 transformatorstasjoner og 7000 nettstasjoner. Ny og mer fleksibel bruk av dagens strømnett gir mer komplisert nettdrift. Vi må derfor ha kontinuerlig fokus på effektiv drift og beredskap i alle ledd. Til oppgaver knyttet til fellesutstyr, transport og lager søker vi nå:

Logistikkmedarbeider

 

Vi ønsker oss deg som har kjennskap til kjøretøy, teknisk utstyr og verktøy, er positiv, systematisk og ansvarlig og som vil bidra til å finne gode løsninger på lag med en grønn framtid.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Ansvar for daglig og ukentlig kontroll av fellesutstyr som lastebil, lift, båt, snøskutere, fire og sekshjulinger, aggregat, hengere, etc. samt alt av fellesverktøy slik at alt fungerer og er i orden til enhver tid
 • Bistå med frakt av utstyr til verksted for lovpålagte krankontroller, PKK, service og reparasjoner, levering til vask/rens/polering, avhending mm. herunder også seksjonens biler samt batterikontroll av kjøretøy
 • Ansvar for daglig drift av lager i samspill med de andre lagerfunksjonene i selskapet på tvers av lokasjoner
 • Bidra med transport ved bruk av lastebil og truck til prosjekter ved behov
 • Delta i produksjon og levering av skilt til driftsmerking til Lede og til eksterne samarbeidspartnere og bistå med stempling og pakking og levering av kabelstrips
 • Ansvar for sortering / lagring av nyere demontert materiell for gjenbruk samt sikre god og bærekraftig resirkulering
 • Utvikle system med tanke på logistikk, oversikt og antall objekter som er på lager til enhver tid, samt formidle oversikt ukentlig til prosjekteringsenhet
 • Bidra til at nye og løpende avtaler og kontrakter ivaretas på en god måte, samsvar og etterlevelse med tanke på økonomi og fremdrift
 • Bidra med utkjøring av materiell og utstyr til satellittcontainere og til montører ved behov, for eksempel ved beredskapssituasjoner
 • Være pådriver i det daglige for at HMS kravene i Lede blir etterlevd

Din profil:

 • Relevant utdanning, gjerne med fagbrev innen elektro eller mekanikk, lang relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Førerkort kl. BEC samt truckførersertifikat
 • Erfaring fra arbeid med logistikk og lagerdrift eller tilsvarende
 • Erfaring fra multifaglig og / eller mekanisk arbeid vil være en fordel
 • Generell god IT-kompetanse
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
 • Trives med å arbeide på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer, med god evne til kommunikasjon og samhandling

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger

Arbeidssted vil være ved Ledes lokasjon på Enger i Porsgrunn.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder Logistikk og fellesfunksjoner Glenn Skare Jorås tlf: 975 51 019
eller på e-post: GlennSkare.Joras@lede.no

Søknadsfrist 7. desember 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.