Lede er nettselskapet som sørger for å frakte strømmen frem til over 200 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede også for å vedlikeholde og utvikle strømnettet i takt med den økende elektrifiseringen av samfunnet. Lede sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og jobbe med elsikkerhet?

 

Lede arbeider aktivt med elsikkerhet og kontrollerer hvert år nærmere 10 000 boliger, hytter og virksomheter. Tilsynet gjennomføres av Det lokale eltilsyn (DLE) som også driver aktivt publikumsarbeid. Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet og er faglig underlagt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), men hører inn under Lede økonomisk og administrativ. I tillegg til å utføre tilsyn, driver DLE aktivt informasjonsarbeid og besvarer henvendelser fra publikum, elektrobransjen og andre næringsvirksomheter om bruk av elektrisitet og elektrisk utstyr. Antallet tilsynsobjekter i vårt forsyningsområde øker stadig, derfor søker vi nå:

Tilsynsingeniører
Det lokale eltilsyn

 

Vi ønsker oss deg som har solid fagkompetanse og er en god menneskekjenner, er komfortabel med en variert og utstrakt publikumskontakt, og som vil være med å bidra til fokus på elsikkerhet og gode løsninger på lag med en grønn framtid.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Utføring av elsikkerhetsoppgaver i henhold til årlig instruks gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Utføre oppgaver i henhold til tilsyns- og informasjonsplan
 • Rapportering og oppfølging av saker

Din profil:

 • Relevant høyskoleutdanning, minimum toårig utdanning som fagskoletekniker med fagbrev i elektrofag
 • Minst tre års relevant praksis opparbeidet etter endt utdanning
 • Kompetanse og kunnskap om relevant teknisk regelverk herunder eltilsynsloven med tilhørende forskrifter:
  -Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg og tolkninger av dette
  -Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr 
  -Internkontrollforskriften -
  -Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
 • Kunnskap om forskrift om elektrisk utstyr. Kunnskap om brann- og ulykkesgranskning, installasjons- og måleteknikk, saksbehandlerkompetanse ihht forvaltningslov og instruks fra DSB
 • Grunnleggende kunnskap og interesse for bruk av IKT-verktøy
 • Ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert arbeidsform
 • Selvstendig med gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit

Vi tilbyr:

 • En spennende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger


Arbeidssted vil primært være Vestfold, men arbeidsområde vil kunne være hele Ledes forsyningsområde i Telemark (Grenland og Hjartdal) og Vestfold.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Avdelingsleder DLE Christian Heyerdahl,
tlf: 469 34 811 eller på e-post: christian.heyerdahl@lede.no


Søknadsfrist 01. august 2021

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.


Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.