Presentasjon av StrømFleks prosjektet

Presentasjon av StrømFleks prosjektet

StrømFleks gir kunder mulighet til å være med å teste systemer for effektiv styring av strøm.

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679