I forbindelse med planleggingen bør tiltakshaver være særlig oppmerksom på disse forholdene: 

  • Være ute i god tid da bygging av infrastruktur kan involvere mange interessenter som grunneiere, naboer, kommune, veg- og ledningseiere, Kystverket og like vernehensyn (fylkesmann/fylkeskommune)
  • Tiltakshaver er ansvarlig for å koordinere partene som er involvert. Lede tar ansvar for sitt arbeid og leveranser slik det spesifiseres i avtalen med tiltakshaver. 

Lede har delt inn saksbehandling for nettilknytning i 3 nivåer. Klikk deg inn på den som er aktuell for deg for å lære mer om prosessen og tidsfristene: