Hva innebærer Statnetts avtale for transmisjonsnett?