Logg inn ELSMART

Elsmart benyttes for å sende inn melding ved tilknytning av nye anlegg og ved endring av eksisterende anlegg, se eksempler under.

Ved bruksendring, arbeid i Ex-anlegg eller off-grid skal Det Lokale Eltilsyn ha melding. Det er egen meldingstype for dette i Elsmart.

Hva skal ikke meldes i Elsmart

Riving av anlegg bestilles ved å kontakte kundeservice på telefon 35 51 89 90 (kl.09.00-15.00) eller benytt skjema her. 

Bestilling av serviceoppdrag gjøres her

Jordfeil meldes her.

Søknad om flytting av nett sendes her.

Skal du utføre arbeid i egen bolig må du fylle ut skjemaet "Melding om installasjonsarbeid (DOCX, 22KB)" og sende det til DLE@lede.no

Måler og mindre utbygging eller forsterkning av nettet utløser vanligvis krav om anleggsbidrag. Anleggsbidraget skal være innbetalt før forhåndsmelding godkjennes. 

Under finner du eksempler på arbeid som det skal sendes melding på i Elsmart.