Lede har til enhver tid en rekke prosjekter pågående for å utvide og forsterke nettet. Her presenteres de største prosjektene hvor det enten forberedes eller er sendt konsesjonssøknad, eller prosjekter som har fått innvilget konesjon og er over i byggefasen.

Ledes pågående prosjekter finner du i sidemenyen.

Før prosjektene etableres har Lede gjennomført en utredningsfase hvor man foretar et konseptvalg, det vil si at man bestemmer hva man skal bygge. Hos NVEs tjeneste PlanNett samles en oversikt over alle nettselskapenes utredninger og tiltak, med nøkkelinformasjon som status, milepælsplan, og geografisk plassering. Det står også litt om bakgrunn og omfang.

Se Ledes utredninger og tiltak på plannett.nve.no