Lede har som mål å være et av Norges ledende nettselskap og jobber kontinuerlig med forbedring. Vi skal være effektive, tilgjengelige, løsningsorienterte og yte god service.

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi er på jobb døgnet rundt 365 dager i året for å rette feil som oppstår i strømnettet.
 • Hvis vi må ta strømmen din på grunn av planlagt arbeid så varsler vi deg normalt 7 dager i forkant, via sms eller e-post. Vi sender også sms med informasjon når det oppstår uforutsette strømbrudd.
 • Vi retter jordfeil i Ledes nett innen fire uker. Vi pålegger kunde å rette jordfeil i egen installasjon innen fire uker, og kobler ut strømmen dersom ikke jordfeil er rettet innen fristen.
 • Vi gir deg informasjon om strømforbruk og fakturaer på Min side. Senest kl 07:00 på morgenen kan du se hvor mye strøm du brukte dagen før, time for time.
 • Vi gir tilbakemelding på alle kundehenvendelser innen 10 dager. Saksbehandlingstid for endelig tilbakemelding vil variere for ulike type henvendelser.
 • Vi svarer på bestilling av serviceoppdrag innen 30 dager.
 • Vi svarer på søknader om tilknytning av nye anlegg og flytting av eksisterende nett innen 30 dager, med en første vurdering og fremdriftsplan for saken din.
 • Vi fordeler nettkapasitet og kostnader på en måte som sikrer likebehandling av kunder.
 • Vi har alltid oppdaterte priser på lede.no.
 • Vi utfører årlig et utvalg av fysiske kontroller av elektriske anlegg i private boliger og bedrifter. Dette gjør vi for å forebygge farlige forhold som brann og strømgjennomgang. Samtidig deles gode råd ved bruk av elektrisk anlegg og utstyr.
 • Vi har løsninger for å overvåke utslipp fra våre elektriske anlegg.