Strømsystemet som er benyttet i mange områder setter noen begrensinger for løsningen ved oppsett av ladepunkt hos kunde. DSB, NEK, Elbilforeningen og NELFO har i samarbeid utarbeidet en veileder som installatører gjerne benytter. I tillegg er det noen forutsetninger det er viktig å være oppmerksom på:

  • Tilknytning av installasjoner større en 20A 1-fase skal meldes av installatør. Lede vurderer forsterkningsbehov i hvert enkelt tilfelle.
  • Når det legges til rette for lading fra en fast ladekontakt skal kontakten forsynes fra en egen kurs med maks 10A-sikring. Kursen skal være beskyttet av en egen jordfeilbryter av type B.
  • Det er krav til ett uttak per bil. Hvert uttak skal være individuelt beskyttet av strømstyrt jordfeilvern med utløserstrøm på 30mA, type B eller tilsvarende utstyr integrert i ladestasjonen som detekterer og kobler ut DC feilstrømmer (< 6mA).
  • En ladestasjonsløsning er en veldig stabil ladeløsning i motsetning til lading med vanlig kontakt som fungerer ustabilt på det norske IT-nettet. DSBs vurdering er derfor at det er svært mange gode argumenter for å velge ladestasjon.

Du kan laste ned veilederen her. (PDF, 2MB)

I tillegg har Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) mer informasjon om etablering av ladepunkt for elbiler.

I meldingen til nettselskapet skal det angis om installasjonen skal ha lading for elbil.

Tilkobling av ladere for elbiler og andre apparater som medfører store strømuttak vil kunne medføre påvirkning og avvik i leveringskvalitet. I melding vedrørende installasjon markeres det for elbillading

Ved ladebehov ut over 20A 1-fase vil en godkjenning være betinget av nettforholdene lokalt. Behov for økt kapasitet vil kunne utløse behov for nettforsterkninger. Slike kostnader kan bli relativt høye og dekkes av kunden. Fortrinnsvis bør en da vurdere alternative løsninger som kan dekke behovet.