I en planleggingsfase er det svært relevant å vite hvor det er muligheter for å knytte seg til nettet. Vi ønsker å dele informasjon om hvor det finnes ledig nettkapasitet, både i vårt område og ellers i landet. I samarbeidet med mange andre nettselskap har vi derfor lansert Wattapp. Her finner du en nasjonal oversikt over hvor det kan finnes ledig kapasitet for å koble til nye anlegg, enten det gjelder forbruk eller produksjon av strøm.

Se mer på wattapp.no

Køordning

Lede følger Fornybar Norges beste praksis for kø- og reservasjon av nettkapasitet. Les mer om dette på Fornybar Norges hjemmeside.