Lede følger Fornybar Norges beste praksis for kø- og reservasjon av nettkapasitet.

Les mer om dette på Fornybar Norge hjemmeside: 

KØ, REESERVASJON OG MODENHET, FORNYBAR NORGE