Når du har sendt inn skjema vil du få et saksnummer og du kan følge status på saken din ved å logge inn i portalen når det måtte passe deg. 

NB! Skal du legge stikkledningen inn til huset i bakken, og det kun er stikkledningen som skal flyttes, må du kontakte en el-installatør for å få utført dette. Du skal da ikke fylle inn dette skjemaet i tillegg. El-installatør sender inn melding i Elsmart på arbeidet. 

Logg inn i Kundeportalen

Les mer om søknadsprosessen og kostnader her.