Søknad om utbygging

Lede behandler personopplysninger etter gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

 

1 - Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av

Kontaktperson som representerer søker

Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer (dersom aktuelt)

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *
 

Prosjektinformasjon

Milepæler

Avtaler og tillatelser

Finansiering

Spesifiseringer