Navn og kontaktinformasjon til den som melder feil


Opplysninger rundt selve målingen:

Opplysninger om elektrikerfirma som har utført målingen

Beskrivelse av feil

Hva er målt?  Faste tidspunkt osv.