www.laugstol.no finner du skjema for melding om feil på gatelys på kommunale veier de har ansvar for. Ta eventuelt kontakt med kommunen det gjelder for å høre hvem de har engasjert for å håndtere disse feilene.

Ved feil på gatelys langs riks- og fylkesveier kontakt veitrafikksentralen på telefonnummer 175 for informasjon om hvem som har ansvar for feilrettingen.