Trefelling, gravearbeider og bruk av landbruksmaskiner er eksempler på aktiviteter som kan komme i konflikt med Ledes anlegg. Det hender at det oppstår overslag, slik at man kan få strømgjennomgang uten å ha berørt selve anlegget.

Dersom det skal foregå arbeider mindre enn 30 meter fra våre høyspente nettanlegg, skal Lede varsles på forhånd for nærmere avtale. Ring kundeservice tlf  35 51 89 90. Det vil være uaktsomt å ikke følge nettselskapets retningslinjer eller pålegg som gjelder for arbeid nær nettanlegg.

Les mer om erstatningsansvar ved uaktsomhet.

Vi har laget egne veiledninger hvor du finner informasjon om hvordan du skal forholde deg, og hvilket ansvar og plikter du har ved graving og arbeid nær våre anlegg.

Les veilederen om aktiviteter nær høyspentlinjer (PDF, 103KB)

Les veilederen om anleggsarbeid i bakken (PDF, 52MB)

Lenke til kurs for entreprenører som arbeider nær elektiske anlegg