Aktiviteter nær elektriske anlegg kan være svært farlig om ikke sikkerheten ivaretas. Det er viktig at dere som entreprenører kjenner til faremomentene ved elektriske anlegg.

Kursene gir kjennskap til hvilke farer som finnes, hvordan dere skal forholde dere til dem, og hva dere skal gjøre dersom dere har vært uheldige.

Lede tilbyr fire kurs. Tre av kursene (kurs 1-3) er for deg som utfører aktiviteter nær elektriske anlegg. Disse kursene består av moduler som er satt sammen til kurspakker. Du trenger bare å ta en av disse kurspakkene og velger den som passer best for dine aktiviteter. Kurs 4 er for deg som utfører registrering og behandling av innmålingsdata. 

Kursene er gratis. Velg ønsket kurs. Registrer deg, og få link til kurset tilsendt på e-post.

 1. Aktiviteter nær kraftledninger (modul 1)
  Kurs for deg som jobber i nærheten av kraftledninger eller andre elektriske anlegg over bakken.
   
 2. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler i bakken (modul 1 og 2)
  Kurs for deg som skal jobbe i nærheten av kraftledninger, grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken.
  Kurs 2 inneholder også kurs 1
   
 3. Aktiviteter nær kraftledninger, kabler i bakken og forlegging av kabelrør (modul 1, 2 og 3)
  Kurs for deg som skal jobbe i nærheten av kraftledninger, grave, slå eller føre gjenstander ned i bakken, og tilrettelegge for forlegging av kabelrør.
  Kurs 3 inneholder både kurs 1 og 2
 4. Registrering og behandling av innmålingsdata