Prekvalifiserte installatører utfører målermontasje på direktemålte anlegg som de også utfører installasjonsarbeidet på.

Lede utfører målermontasje på alle indirektemålte anlegg og når installasjonsarbeidet utføres at installatører som ikke er prekvalifisert. Det må sendes ferdigmelding før anlegget spenningssettes og måler monteres.

Det elektriske anlegget skal ikke tas i bruk før måler er montert.
Ved overbelastningsvern til og med 80A benyttes direktekoblede målere.

NVE krever at den enkelte kunde skal ha egen måler. I spesielle tilfeller kan fellesmåling godkjennes men beslutning om dette tas i hvert enkelt tilfelle.

Målepunkt skal installeres og evt ombygges i henhold til RENblad 4000-serien.

Plassbehov målerfelt

  • Direktekoblet måler: h = 400 mm, b = 250 mm og d = 160 mm
  • Indirekte måling: h = 550 mm, b = 250 mm og d = 160 mm

Merking av målersløyfe ved måler

  • Inngående ledning merkes med nett
  • Utgående ledning med anlegg

Måleromkobler og strømtrafo

  • Anlegg med overbelasningsvern over 80A skal ha indirekte måling
  • Når forhåndsmelding er behandlet og godkjent kontaktes Lede for utlevering av måleromkobler og strømtrafo
  • Ved midlertidige anlegg skal eier/installatør skaffe måleromkobler og strømtrafoer selv

Grensesnitt for styring av effektanlegg

  • HAN-port i måleren benyttes for styring av effektanlegg
  • Porten aktiveres av kunde på Min side på lede.no