Logg inn ELSMART

 

Tilknytning av nye anlegg og endring av eksisterende anlegg

Meldes i Elsmart. Se eksempler lengst ned på siden.

Bruksendring, arbeid i Ex-anlegg eller off-grid

Meldes til Det Lokale Eltilsyn. Send e-post til dle@lede.no. Det er egen meldingstype for dette i Elsmart.

Riving av anlegg

Bestilles ved å ringe Kundeservice på telefon 35 51 89 90 (kl.09.00-15.00) eller via dette skjemaet (velg Andre forespørsler). Dette skal ikke meldes i Elsmart.

Serviceoppdrag, jordfeil og flytting av nett 

Søkes/meldes via skjema her

Arbeid i egen bolig

Skal søkes og meldes til DLE. Les mer om dette her

Anleggsbidrag

Måler og mindre utbygging eller forsterkning av nettet utløser vanligvis krav om anleggsbidrag. Anleggsbidraget skal være innbetalt før forhåndsmelding godkjennes. 

 

Eksempler på arbeid som krever melding i Elsmart: