Lede bruker elektronisk melding ved nye og endringer i eksisterende nettilknytninger. Installatører vil finne mye informasjon gjennom web-verktøyet Elsmart, men her på Proff-sidene finnes noe generell informasjon og skjemaer for de mest aktuelle områdene.

Logg inn ELSMART