Dersom du er strømløs er det enten et feil på ditt elektriske anlegg eller feil i nettet utenfor din bolig. 

I kart over strømstanser kan du sjekke om vi har registrert et strømbrudd eller en planlagt stans i ditt område. 

Dersom det er registrert et strømbrudd i ditt område jobber vi med å lokalisere feilen og utbedre denne. Du kan klikke deg inn på det berørte området for å se mer informasjon om status eller forventet feilrettingstid. 

Dersom det ikke er registrert strømbrudd i ditt område og du har mistet strømmen er det fint om du ringer vår døgnåpne feilmeldingstelefon på 35 51 89 91 med informasjon.  

Strømmen har kun gått hos meg

 • Kontroller at hovedsikringer og jordfeilbrytere er intakte.
 • Kontroller at inntakssikringer er intakte. Disse er vanligvis plassert på loftet eller kjeller, avhengig av om du har luftledning eller kabel inn til huset. 
 • Hvis noe av dette har slått ut er det sannsynlig at det er feil på ditt anlegg. Du må kontakte en elektriker.
 • Hvis alt er i orden med ditt anlegg kan du som bor i Vestfold, Grenland, Hjartdal eller Svelvik ringe Ledes feilmeldingstelefon på 35 51 89 91. Vi gjør oppmerksom på at du faktureres for montørkostnader dersom det viser seg at feilen likevel er i ditt eget anlegg. 

Det er kun strøm i deler av huset

Hvis du opplever at lysene gløder eller deler av huset er strømløst:

 • Kontroller at hovedsikringer og inntakssikringer er intakte. 
 • Hvis alt er i orden med ditt anlegg kan du ringe feilmeldingstelefonen på 35 51 89 91.

Jordfeilbryteren har slått ut

Forsøk å koble inn jordfeilbryteren. Dersom dette ikke fungerer er det feil på ditt anlegg. Dette er ikke Lede sitt ansvar å utbedre. For feilsøking kan du prøve følgende:

 • Ta ut/koble ut alle kurssikringer
 • Kontroller hovedsikringer
 • Koble inn jordfeilbryteren
 • Koble inn en og en kurssikring
 • Jordfeilbryteren slår ut når kurssikringen det er feil på kobles inn
 • Koble ut kursen som fører til at jordfeilbryteren faller og koble inn jordfeilbryteren igjen
 • Nå er videre feilsøking begrenset til en kurs. Det kan være feil på et apparat tilknyttet kursen. Koble fra alle apparater og legg inn kursen. Prøv å sette inn ett og ett apparat. Når jordfeilbryteren faller har du funnet apparatet det er feil på. Du kan eventuelt kontakte en elektriker. 

Feilmeldingstelefon

For at Lede skal kunne utbedre feil i strømnettet er vi avhengig av at kunder gir oss tilbakemelding slik at feilen kan bli rettet. 

Det er viktig at vi blir varslet dersom et tre ligger over strømlinjen eller strømlinjen ligger i bakken, ved gnister, røyk eller smell. Vi er takknemlig for å få beskjed på vår feilmeldingstelefon 35 51 89 91. 

Utgifter til feilsøking i eget anlegg

Lede dekker ikke hjelp til feilsøking i kundens eget anlegg. Unntaket er hvis du har meldt fra om feil til vår feilmeldingstelefon og vi har bedt deg om å kontakte en installatør for å utelukke feil i eget anlegg. Hvis det allikevel viser seg at feilen skyldes forhold i Ledes nett kan du søke om å få dekket kostnadene du har hatt for feilsøkingen. Dette gjør du på Min side. Vi dekker ikke annet arbeid utført av elektriker ut over feilsøking.