Målermontasje og byggestrøm gjelder på anlegg opp og med 80A overbelastningsvern og kun direktemålte målere.

Instrukser

Instruks som skal ivareta personsikkerheten ovenfor eget og innleid personell samt tredjepart; FSE-instruks nr. 1 lavspent - Generell instruks og delegering av myndighet.

Instruks som gjelder for arbeid på eller nær ved elektriske lavspenningsanlegg; FSE-instruks nr. 2 lavspent - Arbeid på eller nær ved lavspenningsanlegg.

Betjening av sikringer i nettselskapets kabelskap skal utføres i henhold til FSE-instruks nr. 3 lavspent.

Kurs

For å bli prekvalifisert må installatør og alle ansatte som jobber med prekvalifiseringsordningen gjennomføre et e-kurs i regi av Lede. Kurset må gjentas årlig, logg inn her.

Ønsker du mer informasjon om prekvalifisering kan du kontakte oss på meldinger@lede.no.