Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Videre skal loven sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan selskapene jobber med dette. 

Skagerakkonsernet er forpliktet til å respektere internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, og jobber aktivt med å redusere risikoen for å medvirke til negativ påvirkning/brudd. Selskapet er også forpliktet til å gjøre aktsomhetsvurderinger for bærekraftig forretningspraksis, både for egen virksomhet, våre leverandører og forretningsforbindelser. 

Denne rapporten (PDF, 309KB) svarer opp plikten Skagerakkonsernet har til å offentliggjøre redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven § 5. 

For spørsmål om hvordan Lede jobber med ansvarlighet knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, ref åpenhetslovens § 6, kan følgende e-postadresse benyttes: apenhet@lede.no