Trenger du hjelp til å koble fra strømmen, flytte strømledning eller søke om endringer i det eksisterende ledningsnettet kan Lede hjelpe deg med dette. Vær oppmerksom på at du må betale for jobben.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet og beregne pris, ber vi om at du fyller ut riktig skjema. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

Skriv gjerne utfyllende og legg ved bilder der det er hensiktsmessig.
Svar på henvendelsen kan ta inntil 30 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere.

Les mer om omlegging eller flytting av eksisterende nettanlegg her. 

Les mer om Renovering og flytting av strømledning her.