Høyspentledning med ryddebelte

Trefelling og linjerydding

Lede utfører nødvendig rydding av vegetasjon langs linjene.

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679