Elektroinstallatør tegner inn tilknytningspunkt og ønsket trase i kartet på meldingen.

Entreprenøren vil ikke levere ut rør/kabel eller starte arbeidet før anleggsbidraget er betalt og de har mottatt bestilling på oppdraget fra Lede. Entreprenøren venter også til de har mottatt dokumentasjon på at kabelgrøft er riktig utført.

Det opprettes automatisk et notat på meldingen som viser hvilken entreprenør som skal utføre oppdraget.

Stikkledning tilkobles i tilknytningsskap (TKS) av elektroinstallatør som en del av arbeidet i kundens anlegg. Dette kan eventuelt bestilles utført av entreprenør. Spenningssetting av stikkledning skal alltid utføres og dokumenteres av entreprenør. Dette gjelder også ved endring fra to- til trefase.

Ved omlegging av stikkledning i kundens anlegg og det ikke skal skje noen endringer av stikkledning i kabelskap, kan elektroinstallatør med avtale utføre arbeidet uten å involvere entreprenør. Med avtale menes at elektroinstallatør har inngått avtale om adgang til å betjene sikringer i nettselskapets kabelskap.

Høsten 2023 ble det innført ny standard i Lede for driftsmerking i blant annet kabelskap; Driftsmerking distribusjonsnett. Moduler merkes fortløpende med listnummer i stigende rekkefølge fra venstre. Kursfortegnelse vises i kartløsningen i Elsmart.

Den som har utkalt entreprenør vil motta faktura på bomtur dersom entreprenør ikke får utført planlagt arbeid.