MELD FEIL ELLER SKADE PÅ STRØMNETTET

HENVENDELSE OM DITT KUNDEFORHOLD

For at Lede skal operere i tråd med egne verdier og retningslinjer, er vi avhengige av at ansatte sier fra når noe ikke er som det skal. 
Informasjon om kritikkverdige forhold gjør at vi kan forbedre oss. Det er viktig både for selskapet og for samfunnet vi er en del av. 

Lede skal ha en lav terskel for varsling. Alle ansatte og innleide arbeidstakere som har grunn til å tro at det foreligger kritikkverdige forhold i virksomheten, oppfordres til å varsle om dette. Det er lagt til rette for varsling fra tredjepart.

I Lede har vi flere alternativer for at ansatte skal kunne varsle. Dette er nærmere beskrevet i Ledes varslingsplakat. (PDF, 112KB)
Vi behandler også varsler fra eksterne personer som jobber for eller med Lede. 

Varslingsansvarlig i Lede er konserndirektør for HR, HMS og FM og kan kontaktes direkte, på telefon eller e-post.

For å imøtekomme tredjeparter og egne ansattes behov for anonymitet og konfidensialitet ved varsling, kan kritikkverdige forhold rapporteres gjennom Ledes eksterne varslingskanal:

LEDES EKSTERNE VARSLINGSKANAL

Innrapporteringen gjennom varslingskanalen vil i første omgang bli mottatt og behandlet av en uavhengig tredjepart, KPMG.