Har du planer om å bytte kledning, vindskibord  eller andre oppgraderinger som kommer i berøring av stedet der strømledningen går inn i huset ditt må Lede kontaktes.

Montør fra Lede kommer og kobler fra eller flytter strømledningen. Pris avhenger av hvilken type arbeid som må utføres.

For at vi skal kunne planlegge arbeidet, og beregne pris, ber vi om at du fyller ut dette skjemaet og velger "Skal du bytte kledning og ønsker frakobling". 

Legg gjerne ved bilder av husveggen hvor strømuttaket til boligen din er eller andre bilder som kan ha betydning for planleggingen av arbeidet og beregning av pris. 

Svar på henvendelsen kan ta inntil 30 virkedager. Selve utførelsen av arbeidet avtales nærmere når omfang er klart.  

Priseksempler: 

  • Fra- og tilkobling når strømledningen kommer fra kabelskap eller nettstasjon koster ca kr 3770,- inkl. mva ved ett oppmøte*
  • Fra- og tilkobling når strømledningen kommer fra stolpe eller via kabel fra stolpe koster ca  kr 4240,- inkl. mva ved ett oppmøte*
  • Flytting av strømledning på vegg koster ca kr 4240,- inkl mva. Flytting av inntak må i de fleste tilfeller avtales med en installatør som utfører arbeidet hos deg. 

* Ett oppmøte innebærer at montør blir ferdig med arbeidet i løpet av en time. Utover 1 time medfører tilsvarende pris per påbegynte time. Hvis tilkobling må skje ved nytt oppmøte vil prisen øke tilsvarende. 

Skal huset rives?

Dersom huset eller anlegget skal rives må Lede kontaktes for nedtak av måler og eventuelt luftsstrekk. Benytt skjema og velg "Andre forespørsler"