Generelle brukerveiledninger finner du under Hjelp når du er logget inn i Elsmart. 

For å redusere behandlingstiden oppfordrer vi til å fylle inn all relevant informasjon i meldingen. Tegn inn ønsket trase for stikkledning i kartet på meldingen.

Elsmart har kommet i nytt design, se video om hva som er nytt.