Ledes driftsmodell - LEDEMODELLEN- er basert på at drift- og beredskap skal utføres med egne mannskaper. Dette er dimensjonerende for hvor mange montører og prosjektingeniører som skal være ansatt i nettselskapet. Lede går nå inn i en periode hvor re- og nyinvesteringene vil øke vesentlig, og nettselskapet har derfor inngått rammeavtaler med eksterne elentreprenører for å få utført sine oppgaver.

For å kunne utføre arbeidsoppgaver i Lede må selskapets interne FSE-instrukser og prosedyrer være lest og forstått, og bygge- og driftsmerkingsstandardene må også være kjent , forstått og bli etterlevd. Dette er "levende dokumenter, og Lede har derfor valgt å gjøre disse standardene, prosedyrene og retningslinjene kjent på sin hjemmeside.