Denne løsningen er i test

Innhold på siden hentes direkte fra Azure BLOB store. Dokumenter er publisert basert på metadata og publisering i Losen

Herfra og nedover vises innhold direkte fra Losen - benytter script