Vi kan sende deg påminnelse på sms når det er tid for å lese av måleren. Du mottar en melding som du skal besvare med kun målerstand. Enkelt og greit når du står foran sikringsskapet. Sms- påminnelsen vil komme fra et 16 sifret nummer som starter med 2258. Har du flere målere vil du motta en sms for hver måler. Målernummeret oppgis i sms. pass derfor på at du svarer på riktig melding. 

På Min side kan du enkelt velge hvilket mobilnummer vi skal sende påminnelse til. Du kan også registrere målerstand på Min side. 

Hvorfor må man lese av?

Inntil du har fått ny måler med automatisk avlesning må du lese av selv for at fakturaen skal bli korrekt. Vi bruker innsendte avlesninger i perioden 25.-1. i hver måned som grunnlag.  Uten måleravlesning vet vi ikke hvor mye strøm du har brukt og benytter da tidligere forbruk som grunnlag. På fakturaen fremkommer dette som "stipulert". Har du glemt å lese av en måned er ikke dette noen krise, da forbruket vil justere seg ved neste innsending av måleravlesning. Glemmer du å lese av over tid, kan dette imidlertid gjøre større utslag. Vår anbefaling er derfor å lese av hver gang du får påminnelse fra oss.

Har du ikke mulighet til å lese av?

Hvis du er bortreist eller ikke bruker strøm i en periode er det allikevel viktig at du sender inn måleravlesning. Les av før du reiser bort og når du kommer tilbake. Stenger du av strømmen på hytta kan du sende inn samme målerstand frem til du tar hytta i bruk igjen. Mottar vi ikke måleravlesning beregner vi et forbruk.

Årsavregning

Noen ganger har vi behov for måleravlesning utenom avlesningsperiodene eller på en bestemt dato. Et eksempel er ved årsskifte. Da må vi ha målerstand akkurat den 1.januar. Dersom du har lest av før eller etter beregner vi en målerstand den 1.