Din henvendelse om jordfeil er registrert. Vi vil lokalisere feilen og pålegge utbedring der hvor feilen blir lokalisert. Du vil ikke få ytterligere tilbakemelding på innmeldt skjema dersom feilen ikke er i ditt anlegg. 

Husk at dersom du opplever berøringsspenning må du kontakte installatør omgående.