Er det mulig å bygge et produksjonsanlegg for plusskunder, for eksempel ved hjelp av batterier, slik at kundene også har strøm ved en strømstans?

Postboks 80
3901 Porsgrunn
Org.nr 979 422 679