Lede behandler personopplysninger etter gjeldende lov. For mer informasjon se Personvern

 

1 - Felles saksopplysninger

Søknaden sendes på vegne av

Kontaktperson som representerer søker

Rådgiver eller el. installatør for tekniske avklaringer

Anleggets lokalisering

Gjelder søknaden nytt anlegg eller utvidelse av eksisterende anlegg? *
 

Spesifiseringer