Hvilke forhold påvirker spenningskvaliteten ved ulike utfordrende elektriske apparater?