Elektroinstallatør tegner inn tilknytningspunkt og ønsket trase i kartet på meldingen.

Entreprenøren vil ikke levere ut rør/kabel eller starte arbeidet før anleggsbidraget er betalt og de har mottatt bestilling på oppdraget fra Lede. Entreprenøren venter også til de har mottatt dokumentasjon på at kabelgrøft er riktig utført.

Det opprettes automatisk et notat på meldingen som viser hvilken entreprenør som skal utføre oppdraget.

Den som har utkalt entreprenør vil motta faktura på bomtur dersom entreprenør ikke får utført planlagt arbeid.