Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

En aktiv partner i det grønne skiftet – kom og jobb med oss!

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 213 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett. Anleggsporteføljen består blant annet av 60 transformatorstasjoner og 7000 nettstasjoner.

Selskapet er på vei inn i en periode med rekordhøyt investeringsnivå, med flere samtidige prosjekter. For å ivareta sikkerhet, funksjonalitet og effektivitet ønsker vi å styrke vår kapasitet og kompetanse innen kontroll og masterkjøring av planer for interne og eksterne planleggere og andre dokumentasjonsoppdrag. Med vårt ansvar følger at vi må være gode, og vi leter hele tiden etter de beste hodene:

Vil du jobbe med nettdokumentasjon i ett av Norges ledende nettselskap?

 

Team Nettdokumentasjon og prosjektstøtte i vår seksjon for Prosjekt & Montasje besitter sentral kompetanse og erfaring i systemet for nettdokumentasjon som er viktig for å ivareta riktig datakvalitet til enhver tid. Systemet legger til rette for en rekke viktige deler av den daglige driften med funksjonalitet som administrerer nettobjekter, planlegger og utfører vedlikehold, utfører beregninger og gjennomfører nettverksinvesteringer.
Teamet består av 9 kompetente og engasjerte medarbeidere som har fokus på fag, god forståelse for HMS og sunn forretningsdrift.

Vi trenger deg som vil være med å sette retning og bidra til å styrke forsyningssikkerheten i et strømnett i stadig endring. Vi er stolte av og glade for å kunne bidra til viktig infrastruktur for samfunnet, og håper du motiveres av det samme!

Som Fagingeniør hos oss vil dine oppgaver være:

 • Trimble NIS (nettinformasjonssystem for nettselskaper)
 • Legge til rette for daglig drift og kontroll av datakvaliteten
 • Kvalitetskontroll av endringer i nettinformasjonssystemet (Trimble NIS)
 • Effektivisere dokumentasjon av endringer i nettinformasjonssystemet (Trimble NIS)
 • Bidra til å holde nettinformasjonssystemet oppdatert (Trimble NIS)
 • Utføre endringer av systemskjemaer, enlinjeskjemaer og andre dokumentasjonsoppdrag
 • Lede og/eller delta i prosjekter for å forbedre kvaliteten i nettinformasjonssystemet
 • Prosjektstøtte til prosjektingeniører
 • Utvikle dokumentasjonsflyten fra et avvik oppdages til avviket er lukket
 • Bidra til utvikling og opplæring på tvers av avdelinger og team
 • Forbedringsarbeid i kundesystemet knyttet til installasjons- og anleggsadresse og installasjons sammensetning
 • Være pådriver i det daglige for at HMS kravene i Lede blir etterlevd

Skal du trives i denne jobben må du like å jobbe strukturert med øye for de gode løsningene og blikket på resultatet. Du må være kvalitetsbevisst med gjennomføringsevne, og du er god på kommunikasjon og samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer og nivåer.
Vi trenger at du har ingeniørutdanning innen Elektro/Elkraft eller teknisk fagskole og fagbrev. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Du har kjennskap til generelle prosjekteringsverktøy (E3 / AutoCAD), smidig arbeidsmetodikk og samhandlingssystemer. Har du teoretisk og/eller praktisk kjennskap til distribusjons- og regionalnett vil det være en fordel.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og gode velferds- og fleksibilitetsordninger. Vi er en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb, og holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn, Tønsberg og Hjartdal.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Teamleder Bjørn Davidsen tlf. 906 41 675

Søknadsfrist er 4. august 2024

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer, er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Å jobbe i Lede er trygt, og det gjør at vi kan tørre å ta noen sjanser, være innovative, teste ut og lære underveis, men aldri på bekostning av sikkerhet og kvalitet. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.

Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.