Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

Vil du være med og utrede fremtidens kraftsystem?

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 200 000 kunder i Vestfold, Grenland, Hjartdal i Telemark og Svelvik i Viken. Kraftsystemet er i endring, og Lede gjennomfører for tiden en historisk høy prosjektportefølje. Behovet for kraftsystemanalyser for å optimalisere nye tilknytninger, reinvesteringer og omstrukturering av nettet har aldri vært større. Vi søker nå en strukturert og analytisk kollega til stillingen som:

Kraftsystemutreder


Det grønne skiftet, med tilhørende elektrifisering av samfunnet og ny fornybar produksjon, setter press på dagens kraftsystem. Store deler av Ledes anleggsmasse må reinvesteres i de kommende årene, og endrede forutsetninger i kraftsystemet gir også behov for omstrukturering. Avdeling Nettutvikling har ansvar for selskapets langsiktige nettutviklingsplaner, og er sentral i denne utviklingen. Deriblant jobber vi med kraftsystemanalyser og teknisk-økonomiske utredninger for å finne riktige konseptvalg og optimalt investeringsnivå for nettutviklingen. Avdelingen håndterer de største og mest komplekse tilknytnings- og reinvesteringssakene i Lede, og leveransene våre utgjør grunnlaget for om lag halvparten av Ledes totale nettinvesteringer over tid.

Vi ønsker oss deg som vil bidra i utviklingen av fremtidens kraftsystem i Vestfold og Telemark. Du trives med langsiktige mål hvor du ser ting i sammenheng, og er god til å kommunisere dine resultater.


Arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Gjennomføre teknisk-økonomiske analyser og utredninger i regional- og distribusjonsnett
 • Følge opp storkunder og andre sentrale interessenter igjennom utredningsarbeidet
 • Støtte pågående prosjekter med kraftsystemanalyser
 • Områdeansvar for nettutvikling innen distribusjonsnett og regionalnett
 • Videreutvikling av metodikk og verktøy innen nettutvikling

Din profil:

 • Ingeniør eller sivilingeniør innen elkraft/energi e.l. med god kraftsystemforståelse
 • Analytisk, helhetstenkende og strukturert arbeidsmetodikk
 • Det er en fordel å kjenne til relevante beregningsverktøy (som PSS/E), samt å ha evne til å gjøre dataanalyser av større måle- og simuleringsdata
 • Jobber like lett selvstendig som i et team, og trives med tverrfaglig samarbeid
 • God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Det er ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeid, men nyutdannede med relevant faglig bakgrunn vil bli vurdert

Vi tilbyr:

 • Mulighet for faglig og personlig utvikling i et kompetent og godt arbeidsmiljø
 • Konkurransedyktige betingelser og gode velferdsordninger
 • Bli del av et stort selskap med store karrieremuligheter
 • En viktig stilling i en avdeling som har en betydelig rolle i samfunnsutviklingen av vår region

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer arbeider vi aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og ideer åpent med hverandre og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Arbeidssted vil være Porsgrunn.

Lurer du på noe?
Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsleder for Nettutvikling, Ingar Dalen, tlf: 95118812

Søknadsfrist 04.08.2023


Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.