Lede er nettselskapet som frakter strømmen frem til over 213 000 nettkunder i Vestfold, Telemark og Svelvik i Buskerud. I tillegg til å lede strømmen frem, sørger Lede for vedlikehold og utvikling av strømnettet i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Nettselskapet sørger for å koble deg til strømnettet slik at du får den strømmen du trenger. Lede er en del av Skagerak-konsernet som eies av Statkraft og kommunene i Grenland. Konsernets og Ledes hovedkontor ligger i Porsgrunn.

En aktiv partner i det grønne skiftet – kom og jobb med oss!

 

Lede er et av Norges største nettselskap og har over 213 000 kunder i Vestfold, Grenland og Hjartdal i Telemark og Svelvik i Buskerud. Vi ønsker å være en aktiv partner i det grønne skiftet, og jobber hver dag for å bidra til økt elektrifisering av samfunnet gjennom å utvikle fremtidens nett.
Vi får svært mange forespørsler om nye tilknytninger til nettet som spenner fra boligprosjekter, ny næringsvirksomhet og ny kraftproduksjon til nye større ladepunkter og annen infrastruktur. Samtidig har vi et nett som er i ferd med å fylles opp og som blir eldre dag for dag. Vi jobber aktivt med å utnytte dagens nett best mulig samtidig som vi planlegger nødvendige forsterkninger. Vi søker derfor en strukturert og handlekraftig person til stillingen som:

Nettplanlegger

 

Vi trenger deg som vil bruke din tekniske innsikt til å finne de beste løsningene på lag med en grønn framtid!

Som Nettplanlegger vil du, blant annet, få:

  • Behandle henvendelser om tilknytning og kapasitetsøkning m.m. som medfører endringer i distribusjonsnettet
  • Planlegge og utarbeide bestillingsunderlag for tiltak i nettet der ulike behov sees i sammenheng (tilknytninger, reinvesteringsbehov m.m.)
  • Være en kompetanseressurs og støtte de andre i avdelingen i beregning og oppfølging av anleggsbidrag
  • Behandle henvendelser i forbindelse med arealplanlegging og koordinere planer / tiltak med andre infrastruktureiere
  • Aktivt bidra i forbedringsarbeid og effektivisering av selskapets arbeidsprosesser, bidra til utvikling av «alternativer til nett» og ny metodikk i nettplanleggingen

Skal du trives i denne jobben må du være engasjert, positiv, ansvars- og kvalitetsbevisst med en strukturert og ryddig arbeidsform. Du må kunne arbeide selvstendig, men er også glad i å jobbe sammen med andre. Du motiveres av kontinuerlig forbedring og innehar god informasjons- og systemforståelse. Du er positiv og løsningsorientert og tåler til tider høyt tempo. Du må være kunnskapssøkende og lærevillig, og du liker å dele læring og kompetanse med andre.

Vi trenger at du har utdanning på minimum bachelornivå innen elkraftteknikk, energi og miljø, automatikk eller lignende, og du har god økonomiforståelse.
Du må ha minimum 1-3 års erfaring med planlegging, prosjektering, produksjon, testing eller forvaltning av elkrafttekniske anlegg, elektriske installasjoner, teleanlegg eller automatiseringsanlegg. Har du erfaring fra utredningsarbeid og arealplanlegging er det positivt, og en sammensetning av riktige erfaringer kan veie opp for manglende realkompetanse. Fremstillingsevnen din må være god, både skriftlig og muntlig.
Du har enten kjennskap til bransjen eller har et sterkt ønske om å få det.

Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser og en arbeidsplass som legger vekt på god balanse mellom fritid og engasjement på jobb.
Vi holder til i hyggelige lokaler i Porsgrunn.

l Lede jobber vi hver dag for innovasjon og bærekraftige løsninger. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer er vi en lærende organisasjon med strukturerte arbeidsprosesser. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt hvor vi viser hverandre tillit. Vi oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og utfordre standard metode der hvor dette ikke medfører fare for liv og helse. Hos oss deler vi læringspunkter med hverandre, og sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med en grønn framtid.

Hvis dette høres ut som noe for deg, så ta kontakt med oss eller send oss en søknad!

Lurer du på noe?
Kontakt Avdelingsleder Nicholai Fearnley, telefon 988 70 881 / e-post: nicholai.fearnley@lede.no

Søknadsfrist er 4. august 2024

Vi søker kandidater som kan identifisere seg med våre kjerneverdier Kompetent, Ansvarlig, Nyskapende og du må kunne beherske norsk muntlig og skriftlig.
Vi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser. Vi kan bare motta elektroniske søknader.